2020-06-06 Nationaldagsfirande

Konsert på Stora Torget i Nyköping kl 15.30 och medverkan i nationaldagsfirandet på Nyköpingshus kl 16.

Inställd pga covid-19.

2020-06-13 Hamnkonsert

Konsert på Östra Hamnsidan i Nyköping kl 15.

Inställd pga covid-19.

2020-06-12 Studentfirande

Samlingsmusik vid studenten Nyköpings Gymnasium Gripenskolan cirka 13.30 och medverkan i studentkortegen till Stora Torget därefter.

Vår medverkan är inställd pga covid-19.

Webbplatsen fungerar bäst med webbkakor.